Global Azure Bootcamp we Wrocławiu!

Witajcie w kolejnym odcinku Coding News – cotygodniowej serii, w której omawiam najciekawsze wydarzenia i znaleziska minionego tygodnia.

Dzisiaj prezentuję:

1. NDatabase
http://nprogramming.wordpress.com
http://ndatabase.codeplex.com
http://ndatabase.wix.com/home

2. Kurs GIT
http://www.atlassian.com/git
http://try.github.com

3. Glimse
http://getglimpse.com

4. Nowe kursy video
http://channel9.msdn.com/Series/Windows-Store-apps-for-Absolute-Beginners-with-JavaScript
http://www.hanselman.com/blog/BuildingWebAppsWithASPNETJumpStart8HoursOfFREETrainingVideos.aspx

5. javascript this vs C# this
http://coding.abel.nu/2013/02/this-in-javascript-vs-c/

6. Nowa wersja EF 6
http://blogs.msdn.com/b/adonet/archive/2013/02/27/ef6-alpha-3-available-on-nuget.aspx
http://entityframework.codeplex.com/wikipage?title=Code%20First%20Insert%2fUpdate%2fDelete%20Stored%20Procedure%20Mapping

7. Nowa wersja TypeScript
http://blogs.msdn.com/b/typescript/archive/2013/02/27/announcing-typescript-0-8-3.aspx

8. NDC magazine
http://www.dotnetcurry.com/magazine/

9. Webkit dla programistów
http://paulirish.com/2013/webkit-for-developers/

10. Wsparcie dla AngularJS
http://blogs.jetbrains.com/dotnet/2013/02/angularjs-support-for-resharper/
http://madskristensen.net/post/AngularJS-Intellisense-in-Visual-Studio-2012.aspx

11.Bombermine
http://bombermine.com

1 comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  • Należy pamiętać, że do Glimpsa można dodawać swoje własne moduły, np: zapytania sql w ramach danej strony(używałem z nHibernatem), śledzenie co znajduję się w obiektach typu Session i Application oraz wszystko co może pomóc w analizie oprogramowania.